Yayın Tarihi: 04.09.2023 14:01

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen TR61/17/GPD/GTA/0001 nolu “Gül ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı” isimli proje kapsamında kurulan AR-GE SERASIMIZ son düzenlemelerden sonra Eylül ayı içerisinde faaliyetlerine başlayacaktır. AR-GE serası 5 farklı iklimi aynı anda oluşturabilecek otomasyon sistemine sahip olup, ulusal veya uluslararası birçok araştırmanın yapılmasına olanak sağlayacak niteliktedir. AR-GE seramızın tıbbi ve aromatik bitki zengini Göller bölgesinde veya ülkemiz florasında yayılış gösteren ekonomik değer kazanabilecek türlerin çoğaltma olanaklarının ve kültüre alma çalışmalarının yapılmasına, ekonomik değeri olabilecek verimi ve kalitesi yüksek türlerin hızlı bir şekilde çoğaltılmasına, kültürü yapılan ve üretim materyali sıkıntısı olan tıbbi ve aromatik bitkilerin fide/fidan üretim olanaklarının araştırılmasına, mevcut tarımı yapılan ürünlerde bölgesel verimlilik ve kalitenin belirlenmesine, bitkilerde verimlilik ve kaliteyi artırıcı tekniklerin geliştirilmesine, özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerde ıslah çalışmalarının yapılarak ülkesel bazda yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin geliştirilmesine hizmet edecektir. Diğer taraftan gerek orta öğretim, lisans ve lisansüstü öğrenci eğitimi ve ortak araştırmalarının yapılmasına veya özel sektör, kamu ve üniversitelerdeki araştırıcılar ile ortak proje kültürünün geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.