Doç. Dr. Arif ŞANLI (Ziraat Fakültesi)

Doç. Dr. İsmail ŞEN (Teknoloji Fakültesi)

Uzman Ayşegül PARLADIR KARCI (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)

Uzman Abdurrahman ÖZSOY (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)

İbrahim IŞIDAN (Gülbirlik-Rosense)

Yakup Sincer (Isparta Ticaret Borsası)

Fahrettin GÖZGÜN (Isparta Belediyesi)