Yayın Tarihi: 04.09.2023 14:01

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen TR61/17/GPD/GTA/0001 nolu “Gül ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı” isimli proje kapsamında “Pilot Tip Distilasyon ve Ekstraksiyon Sistemleri’mizin kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan tesis sayesinde merkezimiz bünyesinde 30 da üretim ve araştırma sahamızda ekimi/dikimi devam eden yaklaşık 40’a yakın aromatik bitkiden üretilen ham maddelerde distilasyon ve ekstraksiyon tekniklerinin geliştirilerek yüksek verimlilik ve kaliteye sahip aromatik yağ, aromatik su, konkret, absolüt, fenolik madde, flavonoid gibi birçok bitkisel ekstrakların elde edilebilme olanakları araştırılacaktır. Tesisimiz su distilasyon sistemi, buhar distilasyon sistemi, organik solvent ve alkol ekstraksiyon sistemi, fraksiyonlu distilasyon sistemi, moleküler distilasyon sistemi ve reçine absorbsiyon sisteminden oluşmakta olup, ulusal olarak birçok aromatik yağ ve bitkisel ekstrakt üretimi yapan özel sektör, kamu ve üniversitelerdeki araştırıcılar ile ortak proje kültürünün geliştirilmesine olanak sağlayacak niteliktedir.