Prof. Dr. Sabri ERBAŞ (Merkez Müdürü)

Öğr. Gör. Ümit ERDOĞAN (Merkez Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Murat MUTLUCAN

Prof. Dr. Arif ŞANLI (Ziraat Fakültesi)

Prof. Dr. İsmail ŞEN (Teknoloji Fakültesi)

Uzman Ayşegül PARLADIR KARCI (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)

Uzman Abdurrahman ÖZSOY (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)

İbrahim IŞIDAN (Gülbirlik-Rosense)

Yakup Sincer (Isparta Ticaret Borsası)

Fahrettin GÖZGÜN (Isparta Belediyesi)

İÇ PAYDAŞLAR

 • Akademik personel
 • İdari ve teknik personel
 • Öğrenciler
 • Mezunlar
DIŞ PAYDAŞLAR
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Tarımsal Araştırma Merkezleri
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ilgili özel sektör temsilcileri
 • Ziraat, Orman, Eczacılık ve Fen-Edebiyat Fakülteleri
 • Isparta Valiliği
 • Isparta Belediyesi
 • KOSGEB
 • BAKA
 • Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü
 • İldeki kamu kurum ve kuruluşları