Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜLAB) 05.07.2019 tarihinde 30822 sayılı Resmî Gazete’nin yayımlanması ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Öncelikli hedefi ülkemizin parfüm vadisi olan Isparta ilininde içinde bulunduğu aromatik yağ fabrikaları kozmetik firmalarının yoğun olarak faaliyetlerinin yürütüldüğü Göller Bölgesinde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine araştırmaları yürütmek, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek ürünler geliştirmek ve bunları özel sektör, kamu ve diğer üniversiteler ile paylaşmak veya üniversitemizin "ORTAK AKIL" sloganıyla projeler geliştirmektir.

 

     Merkezimizin başlıca faaliyetleri;

 

     Kültürü yapılan ve/veya kültüre alınma potansiyeli olan aromatik bitkilerin karakterizasyonu, botanik, tarımsal, endüstriyel ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi, tarımsal sorunlarına çözüm getirici, verim ve kaliteyi arttırıcı ileri yetiştirme teknikleri ile klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemleri üzerinde araştırmaların yapılması,

 

     Kültürü yapılan ve/veya kültüre alınma potansiyeli olan aromatik çoğaltım materyallerinin in vivo ve in vitro şartlarda hızlı, sağlıklı, pratik ve ekonomik olarak elde edilmesi ve sertifikalı tohumluk üretim planlanmasına dönük araştırmalar ve uygulamalar yapılması,

 

     Başta yağ gülü olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerden ilaç, parfüm, kozmetik ve fonksiyonel gıda, farmasötik ve agrokimyasal maddelerin üretimi ve alternatif değerlendirme olanakları ile yeni ve farklı inovatif ürünlerin geliştirilmesi üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılması,

 

     Tıbbi ve aromatik bitkilerden temel aromatik ekstraktların veya özütlerin yüksek verimlilikte ve kalitede elde edileceği klasik/modern distilasyon ve ekstraksiyon tekniklerinin uygulanmasına/geliştirilmesine dönük araştırmalar yapılması ve projeler geliştirilmesi,

 

     Başta yağ gülü olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler ve bunlardan elde edilen ticari ürünlerde saflık, etkinlik, güvenirlik ve standardizasyon gibi kalite ve kontrol uygulamalarına ilişkin kalitatif ve kantitatif analizlerin yapılması, daha etkin ve güncel yöntemler geliştirilmesi,

 

     Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeylerde kongre, sempozyum, panel, seminer, kurs, yayın ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilmesi

 

     Tıbbi ve aromatik bitkileri içeren bütün standart bitkisel drogların ve bitkisel hammaddelerinin (sabit yağlar, uçucu yağlar ve ekstraktlar) bulunduğu bir herbaryumların oluşturulmasıdır.